Beni Hatırla

Tarihleri xx/xx/xxxx Formatında Giriniz. (Örneğin 01/01/2009)

Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Saati Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
01/06/201710:0125genelMali Hizmetler MdMülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Pazar Mahallesi Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi No:2 adresinde bulunan işyerlerinin (10) yıla kadar kiraya verilebilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin oybirliğiyle kabul edilmesi.
03/05/201716:5523genelMali Hizmetler MdCanlı müzik izin belgesi tarifesinin 750,00.-TL. olarak belirlenmesinin oybirliğiyle kabul edilmesi.
03/05/201716:5121genelFen İşleri Md.İlçemizin Hoşçalar Mahallesi ile Sevinçler Mahallesi arasındaki sınır uyuşmazlığının Kaymakamlık Makamı'nca değerlendirilmesine oybirliğiyle kabul edilmesi.
03/05/201716:4719genelMali Hizmetler Md2016 Yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının oybirliğiyle kabul edilmesi.
05/04/201717:0317genelFen İşleri Md.İmar Komisyonu üyeliklerine; Mehmet Acar, Halil Kavalcı ve Ramazan Çalı'nın oybirliğiyle seçilmesi.
05/04/201717:0015genelYazı İşleriEncümen üyeliklerine (1) yıl süreyle görev yapmak üzere, (11) oy alan Akif Altunbaşak ve (10) oy alan Mehmet Çetin'in seçilmesi.
01/03/201707:1113genelFen İşleri Md.İlçemize bağlı Çamköy, Çamlıca, Elek, Kayaköy, Kışlak, Yarbasan ve Yavaşlar mahallelerinde 2/B çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesinin oybirliği ile kabul edilmesi.
01/03/201707:0711genelYazı İşleriBelediyemizin pazaryeri ve şehir merkezi projesinde kullanmak üzere kamu ve özel bankalardan kredi alınması için, İçişleri Bakanlığından onay alınmasının oybirliğiyle kabul edilmesi.
01/02/201710:589genelFen İşleri Md.İlçemizin Bahçeler Mahallesi 403 ada 70 parseldeki 3764,66 m2 miktarındaki gayrimenkulün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, öğrenci yurdu yapılması ve yurt inşaatının (2) yıl içerisinde başlaması şartıyla, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bedelsiz devrinin oybirliğiyle kabul edilmesi.
01/02/201710:537genelFen İşleri Md. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesine göre inşaat ruhsatı alınmadan önce talep edilen "Yol Kotu Tutanağı" ve yapılacak olan yeni inşaatlarda imar durumuna ek olarak istenen "İnşaat İstikamet Röleve Krokisi" için hizmet bedeli alınması.
12345678
Ziyaretci Sayisi : 7