Beni Hatırla

Tarihleri xx/xx/xxxx Formatında Giriniz. (Örneğin 01/01/2009)

Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Saati Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
03/01/201817:558genelYazı İşleriBelediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak, İnşaat Teknikeri Salim Erdoğan'ın 2018 yılı aylık net ücretinin, 1.451,00.-TL. ve ek ödemesinin % 85 olarak belirlenmesi.
03/01/201817:356genelYazı İşleriBelediyemizde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında, kısmi zamanlı sözleşmeli mimar olarak çalıştırılacak Büşra Konuralp'in aylık net ücretinin belirlenmesi.
03/01/201817:254genelYazı İşleriBelediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak Harita Kadastro Teknikeri Nazan Akkuş'un 2018 yılı aylık net ücretinin 1.700,00.-TL. ve ek ödemesinin % 85 olarak belirlenmesi.
03/01/201817:102genelYazı İşleriDenetim Komisyonu üyeliklerine; Mustafa Akın, Ertan Köse ve Ramazan Çalı'nın seçilmesi.
03/01/201818:1510genelFen İşleri Md.İlçemizin cadde ve sokaklarına bayrak, flama vb. pankart asımında kullanmak üzere, mobil-vinç türü, üstü sepetli platformu bulunan 1 (bir) adet araç (iş makinesi) alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi.
05/12/201717:4047genelFen İşleri Md.İlçemizin Akıncılar Mahallesi 367 ada 189 parseldeki 1.295,06 m2 miktarındaki gayrimenkulün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, CBÜ Meslek Yüksek Okulu'na ek bina yapılması ve inşaatının 2 (iki) yıl içerisinde başlaması şartıyla, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bedelsiz devrinin oybirliğiyle kabul edilmesi.
05/12/201717:2045genelMali Hizmetler Md4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi gereğince, Belediyemizde yetkili sendika ile görüşme yapılması ve mutabakat metni imzalanması için, Belediye Başkanı Selami Selçuk'a yetki verilmesinin oy birliğiyle kabul edilmesi.
05/12/201717:0043genelFen İşleri Md.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Akıncılar Mahallesi, Ahmet Çark Caddesi, 2122 ada 1 parselde bulunan 1001,79 m2 miktarındaki gayrimenkulün zemin katının ve Camiatik Mahallesi Açık Pazaryeri No:31 adresindeki işyerinin, satışının yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi.
11/10/201717:3041genelMali Hizmetler Md2018 yılı Gider Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tekliflerinin, yapılan oylama sonucunda kabul edilmesi
11/10/201717:0039genelMali Hizmetler Md2018 yılı Bütçe Kararnamesinin, madde-madde yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle kabul edilmesi.
12345678
Ziyaretci Sayisi : 8